top of page
PAD 4.png

Actie ondernemen of (blijven) aarzelen?

De sleutel ligt bij jongeren

Langzamerhand weten we het allemaal: om de snelle opwarming van de aarde een halt toe te roepen moeten we allemaal gaan meedoen. De grote vraag is echter wel: “Hoe dan?”. We weten allemaal dat de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas (gezamenlijk goed voor zo`n 85% van ons energieverbruik) de voornaamste oorzaak zijn. Maar hoe dekken we onze energiebehoefte zonder die fossiele brandstoffen? Welke duurzame energiebronnen zijn er? Hoe kunnen we die gebruiken, en wat is er nog meer voor nodig om de “Energietransitie” te laten slagen? We zien dat veel belangrijke doelgroepen te weinig over de energietransitie te weten komen. Zelfs het belang van energie in ons leven blijft vaak onderbelicht, en de informatie die aangeboden wordt is vaak gesegmenteerd zonder geïntegreerd verhaal. Vooral op middelbare scholen komt het onderwerp weinig of zelfs helemaal niet aan bod.


Het belang van onderwijs

Wij bij DAREL Education zien onderwijs als de meest effectieve manier om begrip en consensus in de samenleving op te bouwen en gerichte, effectieve actie mogelijk te maken. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen wij als energieprofessionals de meeste impact maken. Deze leerlingen hebben veel vragen, kunnen ook inhoudelijk over uitdagingen en oplossingen nadenken en staan op het punt om keuzes te maken over hun vervolgopleiding of beroep. Ook spelen ze een belangrijke rol in de beïnvloeding van hun ouders en beleidsmakers zoals politici. Groepen die nu nog vaak moeite hebben gedurfde stappen te zetten om het roer om te gooien. Door meer kennis en inzicht aan jongeren aan te bieden kunnen we het draagvlak voor de energietransitie vergroten.


De bijdrage van DAREL Education

Om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken hebben we ‘masterclasses’ ontwikkeld op het gebied van de energietransitie. Inmiddels hebben de onze docenten, samen met enthousiaste studenten, deze dagprogramma’s op meer dan 150 scholen gegeven. In de masterclasses belichten we de cruciale rol die energie in ons leven speelt. Fossiele energie heeft onze maatschappij heel veel welvaart gebracht, maar tegelijkertijd veroorzaakt het een klimaatprobleem, dat met urgentie aangepakt moet worden. Maar we kunnen niet zonder energie. Dus hoe gaat onze toekomstige energievoorziening er dan uitzien? Dat leggen we in de masterclass uit door het totaalplaatje te laten zien. Daarmee willen we leerlingen niet alleen informeren, maar ook motiveren om een actieve en mogelijk professionele rol te gaan spelen in de energietransitie. Inmiddels hebben al meer dan 4000 leerlingen deze masterclass gevolgd en zolang de energietransitie nog geen vast onderdeel van het schoolcurriculum is gaan wij hiermee door, met als doel om uiteindelijk alle middelbare scholen in Nederland te bereiken. Velen zien de energietransitie als een donkere wolk, iets moeilijks, en raken daardoor snel ontmoedigd. Maar als je de uitdagingen begrijpelijk, praktisch en concreet maakt kan je daadwerkelijk aan de slag. Enthousiasme komt gaandeweg met succesvolle stappen. Dat werkt aanstekelijk en geeft energie voor de toekomst. We willen onze jongeren helpen met kennis en inzicht, want de sleutel van de deur naar de toekomst ligt in hun handen.

Written by Jelte Bosma


Related Posts

See All

The climate crisis is about time

While bike riding on ice proved again a bad idea, I used my recovery time from the resulting crash to read The Climate Book. This great tome of nearly 500 pages, initiated by Greta Thunberg, is a coll

Versterking energie-infrastructuur van belang

Het Noordzeekanaalgebied wil voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. De industrie speelt hierbij een cruciale rol bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Dit vraagt een grote

ความคิดเห็น


ConsultancyLogo_4x.png
bottom of page