top of page
PAD 4.png

Versterking energie-infrastructuur van belang

Het Noordzeekanaalgebied wil voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. De industrie speelt hierbij een cruciale rol bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Dit vraagt een grote aanpassing van de energie-infrastructuur: bedrijven gaan van het gas af en elektrificeren. Welke infrastructuur is er nodig om deze transitie te faciliteren?


Vandaag

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) beslaat het gebied van IJmuiden tot en met de haven van Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezige maakindustrie en havens. Staalproducent Tata Steel in IJmuiden is de grootste speler.

De haven van Amsterdam is een logistieke hub voor internationale en nationale handelsstromen en tegelijkertijd is ook de lokale stadsdistributie belangrijk. Het is de vierde haven van West-Europa en ontwikkelt zicht tot een toonaangevende Europese zeehaven die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De haven richt zich op groei van bio- en synthetische brandstoffen, waterstofactiviteiten, circulaire en maakindustrie. Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is opgericht om als industrie, overheden en netbeheerders samen de grote uitdagingen op te pakken.


Energietransitie

Door een verzwaring van het elektriciteitsnet, een regionaal netwerk voor waterstof en goede (rest)warmtenetwerken willen de industriële partijen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) ervoor zorgen dat de CO₂-uitstoot in 2030 gehalveerd is en in 2050 vrijwel verdwenen. Om dit doel te bereiken heeft het Bestuursplatform Energietransitie NZKG op 15 september 2021 de Cluster Energie Strategie (CES 1.0) aangeboden bij het ministerie van Economische Zaken. Het elektriciteitsnet, het waterstofnet en (rest)warmtenetwerken zijn door het Bestuursplatform Noordzeekanaal Energietransitie NZKG onderbouwd als projecten van nationaal belang. Projecten van nationaal belang worden met voorrang opgepakt en gefaciliteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het afvangen van CO₂ wordt ook als project van nationaal belang genoemd, maar zal door de gewijzigde koers van Tata in omvang verminderen. Het aanpakken en verduurzamen van het energiesysteem betekent ook een verbetering van de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op gezondheid en leefbaarheid in het hele Noordzeekanaalgebied. Een laatste manier om de CO₂-uitstoot te verlagen is het uit bedrijf nemen en anders inzetten van gascentrales.


Bijdrage Darel

Darel heeft 1-op-1 gesprekken gehad met de grootste energieverbruikers en de energie-infrastructuurbedrijven in het Noordzeekanaalgebied, om in het kaart te brengen welke projecten nodig zijn om de CO₂-uitstoot in het Noordzeekanaalgebied te reduceren. Vervolgens is geanalyseerd welke knelpunten er zijn in de energie-infrastructuur en wat het nut- en de noodzaak is van aanpassing van de infrastructuur. De conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld in nauw overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de energiebedrijven, de gemeenten, en de provincie in het Noordzeekanaalgebied. Momenteel werken verschillende ‘versnellingstafels’, onder meer voor elektriciteit, waterstof en warmte, aan het versnellen van de procedures voor het realiseren van de benodigde infrastructuur en het wegnemen van knelpunten. Meer informatie over de projecten en de activiteiten van de versnellingstafels is te vinden op: www.noordzeekanaalgebied.nl.

Written by Rolph Spaas


Related Posts

See All

The climate crisis is about time

While bike riding on ice proved again a bad idea, I used my recovery time from the resulting crash to read The Climate Book. This great tome of nearly 500 pages, initiated by Greta Thunberg, is a coll

Actie ondernemen of (blijven) aarzelen?

De sleutel ligt bij jongeren Langzamerhand weten we het allemaal: om de snelle opwarming van de aarde een halt toe te roepen moeten we allemaal gaan meedoen. De grote vraag is echter wel: “Hoe dan?”.

Comments


ConsultancyLogo_4x.png
bottom of page