top of page
PAD 4.png

Kennissessie #EnergieHubs georganiseerd door Port of Rotterdam en Port of Amsterdam

Afgelopen week hebben Reinoud Botman en Ronne Bakker van de Port of Amsterdam, Robin Duvalooisvan de Port of Rotterdam een kennissessie georganiseerd over het ontwikkeling van energiehubs. Het geheel werd gefaciliteerd door Darel Consultancy. Op veel bedrijventerreinen zie je momenteel veel ontwikkelingen rondom dit thema. Het wordt immers gezien als een veelbelovende oplossing voor lokale #netcongestie. Ook de beide grote havens van Nederland zijn bezig projecten te starten. In Amsterdam is dat natuurlijk de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH). De kennissessie was bedoeld om de samenwerking tussen beide havens te versterken: ze werken immers aan veel vergelijkbare projecten en komen dus ook dezelfde uitdagingen tegen (#congestie, #walstroom, #laadinfra, #warmtenet & #stoomnetten). Het leek deze jonge medewerkers nu eens een goed idee om elkaar niet te beconcurreren, maar van elkaar te leren!

Dat dit idee aansloeg, want nagenoeg alle 70 genodigden hadden de uitnodiging snel geaccepteerd. Een 'Energy Hub' is eigenlijk een chic woord voor een organisatie waarin lokale stakeholders samenwerken om energie gerelateerde diensten aan elkaar te leveren. Het wordt gezien als ons toekomstige energiesysteem waar vraag en aanbod van verschillende modaliteiten (gas, elektra, waterstof en warmte) slim en lokaal op elkaar worden afgestemd. Hierdoor is minder transport nodig en verhogen we de energie efficiency.


De bijeenkomst vond plaats in de Rijnzaal op de 17de verdieping van het World Port Center in Rotterdam. De belangrijke stakeholders waren vertegenwoordigd: Netbeheer Nederland, Liander, TenneT, Stedin, InvestNLand LLC en verschillende marktpartijen en initiatieven, waaronder SEP, Starlings en natuurlijk de ECAH - Energie Coöperatie Amsterdamse Haven. Dit laatste initiatief was vol in de media vorige week, dus het was een mooie timing om een follow up te doen. Na inleidende presentaties van enkele voorlopers en promotors, waren er 3 workshops waarin alle aanwezigen actief deelnamen en hun kennis deelden. Ze spraken heel concreet over organisatie, knelpunten, mogelijke financiële en juridische afspraken en het toekomstperspectief.


Alle deelnemers waren zeer betrokken. Het was mooi om te zien dat 2 havens zo innig samenwerken om dit probleem aan te pakken. Ze hebben ook besloten om het hierbij niet te laten. Er komt een vervolgfeestje, maar dan in de Amsterdamse haven!


Comments


ConsultancyLogo_4x.png
bottom of page